Günümüzde; gelişen teknoloji ve yükselen hayat standardı, estetik beklenti anlayışının değişimine öncülük ederken, daha az madde kaybı ile daha sağlıklı restorasyonların gelişimini sağlamıştır.

Laminate veneer restorasyonlar, halk arasında yaprak porselen,yaprak diş, tırnak porselen olarak da bilinirler. Dişlerin sadece ön yüzeylerinden az miktarda (ortalama 0.5 mm) aşındırılma yapılması lamine diş restorasyonlar için yeterlidir. Diş hekimliğinin en estetik aynı zamanda diş dokularına en az zarar verildiği protez çeşididir. Hastanın yüzüne, dudaklarına, kendi gülüş hattına uygun olacak şekilde tasarlanan protezler ile en doğal gülümsemeleri yaratmak mümkündür.

Yapım Aşamaları Nasıldır?

Çok az aşındırmak yeterli olduğu için lamina diş kesiminde anesteziye gerek duyulmaz. Diş kesimleri tamamlandıktan sonra ölçüler alınır ve laboratuvara gönderilir. Provada dişler üzerinde gerekli görülen ya da istenen değişiklikler yapıldıktan sonra cilası yapılan porselen restorasyonlar özel yapıştırıcılar ile dişlerin ön yüzeyine yapıştırılır.

Porselen Laminalar Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

o Diş renklenmelerinde
o Dişler arasındaki boşlukların kapatılmasında, dişlerin boylarının uzatılmasının istendiği durumlarda
o Hafif çapraşıklıkları düzeltmek için
o Mine yapısında bozukluk olduğu durumlarda

Ne Zaman Uygulanmaz?

o Şiddetli diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlığı olan bireylere
o Oral hijyenini sağlayamayan hastalara
o Lamina restorasyonlarının yapıştırılması için yeterli sağlıklı mine dokusunun bulunmadığı durumlarda
o Alt çenesi ileri onumda olan kişilere
o Dişleri aşırı derecede çapraşık olan hastalarda

Protezler​in Ömrü Ne Kadardır?

Doğru endikasyon konularak yapılmış lamina dişler, hastalar yeterli ağız hijyenini sağlıyor ve düzenli olarak kontrollere gidiyorsa uzun yıllar sağlıklı bir şekilde ağız içinde kalabilir. Gelişen teknolojiyle, kuvvet dayanımı artan porselen laminalar ve onlar için özel olarak kullanılan güçlü diş yapıştırıcılarıyla lamina diş kaplamalarının diş yüzeyinden düşmesi ya da kırılıp çatlaması, tedavi doğru şekilde yapılıp doğru endikasyonla yapıldıysa söz konusu değildir.