ALL ON FOUR PROTEZLER

All on four tedavisinde, tüm diş eksikliği bulunan ve implant üstü sabit protez yapabilmek için yeterli kemiği bulunmayan hastalara belirli açılarda 4 adet implant yerleştirilir. Daha sonra bu 4 implantın üzerine sabit protezler yapılır. Sinüs kaldırma, kemik grefti ekleme gibi ek cerrahi işlemler yapılmadığı için tedavi süresi daha kısadır. İmplant uygulanması için herhangi bir sakıncası olmayan her hastaya uygulanabilir.

Tam dişsiz alt ve üst çenenin dental implant üzeri protezlerle fonksiyonel ve estetik olarak rehabilitasyonu günümüzde güvenle kullanılmaktadır. Protez desteği için yerleştirilecek implant sayısı 4 ile 6 arasında değişebilmektedir. Aşırı rezorbe maksilla ve mandibulada implant yerleştirilmesi ve konumlandırılması genellikle zordur. Bu nedenle dişsiz çenelerde aşırı rezorbe kretlerde greft uygulamasını ekarte edebilmek ve daha öngörülebilir bir implant protokolü sağlamak için en arkadaki implantların eğimlendirilmesi önerilmiştir. All-on-4 ismi verilen bu teknikle implantlar uzun dönemde başarı şansı azalmadan kullanılabilmekte ve protez immediat(hemen) olarak yüklenebilmektedir.

Greft uygulama işlemi ekarte edildiği için tedavi süresi kısaltılmıştır. Kullanılan eğimli implantlar sayesinde kemikten alınan destek arttırılmış ve uygulanması gereken implant sayısı azalmıştır. Yapılan çalışmalar all on four protezlerin 10 yıllık başarı oranının %95’ten yüksek olduğunu göstermiştir.

All on four sisteminde çeneye 2 adet düz 2 adet eğimli implant yerleştirilir. İmplantların kemikle kaynaşma süresi tamamlandıktan sonra üst yapısı sabit protez olarak yapılır. Kemiğe kaynaşma süresinde hastaya hareketli ya da sabit geçici protezler uygulanır.

Bu nedenle tam dişsiz çenelerde aşırı rezorbe kretlerde greft(kemik tozu ekleme) uygulamasını ekarte edebilmek ve daha öngörülebilir bir implant protokolü sağlamak için en arkadaki implantların eğimlendirilmesi önerilmiştir. All-on-4 ismi verilen bu teknikle implantlar uzun dönemde başarı şansı azalmadan kullanılabilmekte ve protez immediat(hemen) olarak yüklenebilmektedir.

Kemik tozu ekleme,sinüs lifting(sinüs kaldırma) işlemi ekarte edildiği için tedavi süresi kısaltılmıştır. Kullanılan eğimli implantlar sayesinde kemikten alınan destek arttırılmış ve uygulanması gereken implant sayısı azalmıştır. Yapılan çalışmalar all on four protezlerin 10 yıllık başarı oranının %95’ten yüksek olduğunu göstermiştir.

All on four implantlar farklı mıdır? All on four protez nasıldır?

All on four sisteminde çeneye 2 adet düz 2 adet eğimli implant yerleştirilir. Eğimli implantların yerleştirilme sebebi kemik desteğini kemiğin olduğu alandan almak içindir. Bu hastalarda arka bölgelerde genellikle kemik olmadığı için implantlararka bölgelere yerleştirilemez.

All four protezler vidalı sistemle bağlanır. Bu sayede bir problem durumunda protezler kolaylıkla sökülüp protezlerin altı ve implantların etrafı kontrol edilebilir. Hastalar tarafından çıkartılamayan sadece hekim tarafından çıkartılabilen protezlerdir.

Tedavi ne kadar sürer?

İmplantlar uygulandıktan sonra hastaya geçici protezler yapılır ve 3 ay kadar implantların kemikle kaynaşması için beklenir. Bu sürenin sonunda da daimi protezlere başlanır ve 10 gün içerisinde protezler tamamlanır.